torsdag 14 april 2016

หยุดยาวช่วงสงกรานต์....ฉลองอะไรกัน?.วันที่สอง .. ทั้งร้อน ทั้งรุนแรง. ทั้งสุขสนุกสนาน ทั้งทุกข์ใจถูกยึดรถถูกจับกุม..อุบัติเหตุบาดเจ็บล้มตาย...
คลิกดู-ชาววิเศษชัยชาญไม่หวั่นน้ำแล้ง ระดมเงินต่อท่อยาว 300 ม. สูบน้ำจากแม่น้ำมาสาดสงกรานต์!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar