fredag 8 april 2016

ฟ้องด้วยภาพ โล้นห่มเหลืองผู้ฝักใฝ่เผด็จการ... "คสช." ช่วยดูแลด้วย.อย่านิ่งดูดาย.นับเป็นภัยสร้างแตกแยกให้คนในสังคม....

Prachatai
??????
ชี้ เป็นพวกคลั่งประชาธิปไตยที่ชอบอ้างแต่สิทธิของตน จนไม่สนใจสิทธิของผู้อื่น ระบุรธน.จะผ่านหรือไม่ พวกตนล้วนได้ประโยชน์เห็นๆ เย้ยพวกลัทธิกินรวบประเทศออกมามากๆ คสช.เขาจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้น

ปรากฏการณ์พระพุทธะอิสระด้านที่สนับสนุนอำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ได้สะท้อนให้เห็น “ด้านเดียวกัน” ของอีกฝ่าย คือฝ่ายตรงข้ามที่ดำเนินการกับพระพุทธะอิสระก็ไม่ได้ดำเนินการบนจุดยืนประชาธิปไตย พูดให้ตรงก็คือฝ่ายต่อต้านพระพุทธะอิสระก็คือฝ่ายปกป้องอำนาจระบบปกครองสงฆ์ที่ขัดกับระบบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นระบบที่สถาปนาขึ้นในยุคเผด็จการสฤษดิ์ ธนะรัชต์
กลายเป็นว่าความขัดแย้งภายในวงการสงฆ์-ชาวพุทธทุกวันนี้ เป็นความขัดแย้งกันเองระหว่างฝ่ายที่ไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยกัน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ตัวโครงสร้างหรือระบบสงฆ์ซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยกำลังกลายเป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งซึ่งส่งผลเป็นการทำลายตัวเอง
สถาบันศาสนาได้หมดความน่าเชื่อถือในความเป็นกลางและการเป็นพลังทางศีลธรรมลงโดยลำดับ และไม่มีวี่แววใดๆ ที่แสดงถึงความพยายามปรับตัวเข้ากับความเป็นประชาธิปไตยในโลกสมัยใหม่…Inga kommentarer:

Skicka en kommentar