torsdag 7 april 2016

กรุงเทพฯ.เมืองฟ้าอมรในอดีต..ปัจจุบันกลายเป็นเมืองมาเฟียแหล่งส้องสุมแก็งค์โจรมาเฟียอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามาทำมาหากิน(ฟอกเงิน ค้ายาเสพติด ค้ามนุษย์ โจรหลบหนีคดี ฯลฯ) ....


matichononline
จากกรณีพบศพชายชาวเอเชีย ถูกยัดกระเป๋าทิ้งคลองโอ่งอ่าง ใกล้เคียงกับแยกสำราญราษฎร์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร เมื่อวันที่ 3 เมษายน…
เมื่อเวลา 23.00 น.วันที่ 6 เมษายน พ.ต.อ.ขจรพงศ์ จิตต์ภาคภูมิ ผกก.สน.ทองหล่อ พ.ต.ท.วิชัย ณรงค์ รอง ผกก.สส. และพ.ต.ต.ภาณุภัทร กิตติพันธ์ สว.สส. นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน…(หมายเหตุ-ทุกปัญหาของสังคมมีสาเหตุและที่มาที่ไป - ความยากจนยากจน?คนไร้การศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจ?คนไร้อาชีพ?คนติดยาเสพติดง่ายต่อการถูกหลอกให้เข้าร่วมแก็งค์กลายเป็นโจร?การบังคับใช้กฎหมายที่ไร้กฎกติกาของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง?ระบอบการปกครอง?
สังคมไทยมีหลากหลายชนชั้น...กฎกติกาที่ใช้ปกครองสังคมเขียนขึ้นโดยชนชั้นบน(พวกอำมาตย์ศักดินาและเครือข่ายรับใช้ ที่เป็นคนกลุ่มน้อยของสังคม) ใช้ควบคุมบังคับปกครองชนชั้นกลางชนชั้นล่างที่เป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม...
ระบอบการปกครองของไทยคือที่มาของวิกฤติปัญหาของประเทศไทย .. จึงจำเป็นต้องปฎิรูประบอบการปกครอง แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับยุคสมัย    เลิกใช้ระบอบการปกครองโบราณล้าหลังที่ครอบงำประเทศไทยมาอย่างยาวนาน  
โดยการให้สิทธิเสรีภาพประชาชนในด้านการคิด  การเขียน การแสดงออก นับเป็นเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  สร้างคนให้มีจิตสำนึกรู้จักคิดรับผิดชอบ  รู้สิทธรู้หน้าที่ของตนเองเคารพกฎกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม 
การให้ความรู้ให้การศึกษา สร้างงานสร้างอาชีพ เป็นการสร้างรายได้ให้ชนชั้นล่างในสังคมได้หลุดพ้นจากความยากจนมีชีวิตที่ดีขึ้น   สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้  เมื่อทุกคนมีงานทำมีรายได้ใช้จ่ายรัฐจัดเก็บภาษีมีรายได้เพื่อนำมาขับเคลื่อนพัฒนาสังคมทุกด้านทุกภาคส่วน บริหารจัดการให้การศึกษา  การรักษาพยาบาล ฯลฯ (ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วทุกคนในสังคมต้องเสียภาษีเข้ารัฐ จึงสามารถสร้าง
 รัฐสวัสดิการได้..)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar