lördag 9 april 2016

Chaturon Chaisang.....ระบบแบบนี้จะอยู่ไปอย่างน้อย 5 - 8 ปี

Chaturon Chaisangs foto.
ถ้าติดตามดูความพยายามของแม่น้ำ 5 สายตลอดมาจนถึงวันนี้ ก็จะเห็นว่าเขามีความมุ่งหมายชัดเจนที่จะให้ได้รัฐบาลที่มีคนนอกเป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยวิธีให้สว.ที่มาจากคสช.สามารถร่วมตั้งนายกรัฐมนตรีได้ และยังสามารถกำกับควบคุมการทำงานของรัฐบาลในเรื่องสำคัญๆทั้งหลายได้ด้วย ระบบแบบนี้จะอยู่ไปอย่างน้อย 5 - 8 ปี
ผมคิดว่ามาถึงขั้นนี้แล้ว การวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคำถามพ่วงในการลงประชามติคงไม่สามารถทำให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำถามหรืองดเว้นการพ่วงคำถามได้แล้ว การที่เขาแบไต๋ออกมาหมดแบบนี้ก็มีข้อดีอยู่เหมือนกัน ประชาชนจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนี้

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar