söndag 10 april 2016

Jakrapob Penkair รำลึก 10 เมษายน


จักรภพ เพ็ญแข - Jakrapob Penkairs foto.

รำลึก 10 เมษายน 2552
สิบเมษา ประชาสู้ เพราะรู้เท่า
สร่างจากเมา ตื่นจากหลับ เลิกพับฐาน
ราษฎร์ดำเนิน เต็มถนน ไร้กลการ
แสงฉายฉาน ประชาไทย ไทยแผ่นดิน...

เผด็จการ คิดสู้ รู้ไม่เท่า
เคยเหยียบเอา ข่มเอา เป็นนิจสิน
จะก้าวหน้า ถอยหลัง หรือพังภิณฑ์
หรือสุดสิ้น ทั้งระบอบ ลองตอบมา
สิบเมษา เงื่อนไข ใหม่ทั้งหมด
ทหารกบฎ ปลดไป ไม่กังขา
ราษฎร์กบฎ กฎพัง ทั้งนครา
สิบเมษา เตือนไว้ อย่าได้ลืม.
ด้วยความเคารพวีรชน 10 เมษายน พ.ศ. 2553
จักรภพ เพ็ญแข


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar