tisdag 3 november 2015

ข่าวความเคลื่อนไหวจากทำเนียบรัฐบาล "คสช.ม.44 ครม.ประยุทธ์3" ก็ว่ากันไปตามหน้าที่ "เงินชดเชย" บรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราวแค่นั้นเอง ? เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ.


matichononline
มติชนออนไลน์
(หมายเหตุ-เพื่อแข่งขันการส่งออกกับประเทศที่ผลิตยางพาราในตลาดโลก.การตลาดหาคู่ค้ารับซื้อขายยางในตลาดโลกต่างหากที่ต้องเร่งลงมือทำ? .)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar