söndag 28 februari 2016

Jakrapob Penkair ...วิเคราะห์ระเบิดเวลา
https://m.facebook.com/story.php…
Nucharin TPnews foto.
Nucharin TPnews

(การบรรยายสดในขณะนี้ของ จักรภพ เพ็ญแข): “...หมู่นี้ผมเดินทางบ่อยและไปหลายประเทศ ทำให้รู้สึกชัดเจนยิ่งขึ้นถึงความถดถอยของรัฐไทยในมาตรฐานระหว่างประเทศในทุกด้าน gl...obalisation ทำให้กลไกตอแหลของรัฐไทยในอดีตเสื่อมลง จนถึงขั้นไม่มีใครเชื่อ เว้นแต่ประชาชนที่อ่อนแอทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ทางกายก็คือสวมกอดศาลเจ้าเก่าๆ ของตัวเองไว้อย่างเหนียวแน่น อาศัยพลังคน อำนาจผี บารมีพระมาป้องกันตัว แทนที่จะคิดใช้สติปัญญาช่วยตัวเองอย่างมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกัน สันดานทาสแบบนี้เองที่ทำให้ประชาธิปไตยไทยอ่อนแอ ส่วนทางใจก็คือใจแคบ เอาหัวมุดดินคิดแบบเดิมๆ เชื่อแบบเดิมๆ ไม่ยอมรับข้อเท็จจริงอะไรทั้งนั้น จนถึงขั้นแผ่นดินไหวหรือเรือจะล่มแล้ว จึงโผล่ขึ้นมาหาทางเอาตัวรอด เดชะบุญที่ขณะนี้แผ่นดินไทยใกล้จะพลิกผันและเรือลำเก่าก็ใกล้จะล่มเต็มทีแล้ว สัญญาณและอาการต่างๆ จึงผุดขึ้นมาให้เห็นประจักษ์ ไม่ว่าจะสีไหนคงจะได้เห็นโศกนาฏกรรมสยามแก่สายตา ผมจึงตั้งเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ว่า “วิเคราะห์ระเบิดเวลา” โดยขอแบ่งบรรยายเป็น ๓ ท่อนสั้นๆ ได้แก่
๑) วิเคราะห์สถานการณ์ในนาทีนี้
๒) วิเคราะห์ระเบิดเวลา
๓) วิธีการเตรียมตัวรับมือ ผมขอบรรยายเดี่ยวปูพื้นไปก่อนสักระยะหนึ่งเหมือนทุกๆ ครั้ง เพื่อให้แนวคิดชัด จากนั้นท่านจะถามอะไรเข้ามาก็เชิญได้ตามอัธยาศัยครับ...”


 
จุดเปลี่ยน จักรภพ เพ็ญแข วิเคราะห์ระเบิดเวลา 28 02 2016
คลิกฟัง- 

จุดเปลี่ยน จักรภพ เพ็ญแข วิเคราะห์ระเบิดเวลา 28 02 2016

youtube.com ·Inga kommentarer:

Skicka en kommentar