onsdag 17 februari 2016

ข่าวบีบีซีไทย - BBC Thai

บีบีซีไทย - BBC Thai
รูปภาพของ บีบีซีไทย - BBC Thai

“ประยุทธ์” พอใจผลการเข้าร่วมประชุมอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ขณะที่โอบามาย้ำสนับสนุนไทยกลับคืนสู่การปกครองโดยพลเรือน
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงความพอใจผลสำเร็จการเข้าประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559 โดยระบุว่าการมาร่วมประชุมครั้งนี้ ได้ประโยชน์อย่างมากต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่ของสหรัฐฯ ต่อมิตรประเทศ และเป็นการมองอาเซียนตามนโยบายของสหรัฐในปัจจุบัน
โดยนายกรัฐมนตรีร...ะบุด้วยว่าในปี 2559 ถือเป็นโอกาสทองของประชาคมอาเซียน โดยประชาคมอาเซียนเป็นที่จับตามองของประเทศมหาอำนาจทั้งหลายของโลก ซึ่งผู้นำอาเซียนจะมีได้ร่วมประชุมสุดยอดกับทั้ง 3 ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก คือ การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ (15-16 กพ) การประชุมสุดยอดอาเซียน- รัสเซีย ในโอกาสครบรอบ 20 ปี (19-21 พค ) และการประชุมสุดยอดอาเซียน -จีน ในปลายนี้ (กันยายน ณ กรุงเวียงจันทน์) โดยการประชุมดังกล่าวสอดคล้องกับการต่างประเทศของไทย ที่จะเชื่อมโยงไทย อาเซียน และโลก โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพราะไทยคำนึงถึงประเทศเพื่อนบ้านที่มีความแตกต่างเรื่องรายได้และการพัฒนา ซึ่งจะเป็นไปตามหลักการของอาเซียน 10 ประเทศที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ด้านนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ ฯ สมัยพิเศษโดยระบุว่าการประชุมครั้งนี้ ชาติสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้เห็นพ้องกันในเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งก็ได้เน้นย้ำเรื่องหลักการที่มีความสำคัญต่อการค้าและการลงทุนได้แก่ นิติรัฐ ธรรมาภิบาล การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การไหลเวียนอย่างอิสระของข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการลงทุนในขนาดเล็กและขนาดกลาง และการลงทุนในด้านการศึกษาสำหรับคนรุ่นถัดไป รวมถึงย้ำเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติโดยเคารพหลักกฎหมายระหว่างประเทศและรวมถึงการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้กล่าวในการแถลงข่าวถึงประเทศไทยสั้นๆ ว่า “เรายังคงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้การปกครองโดยพลเรือนกลับคืนสู่ประเทศไทย”
ในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการรับรองเอกสารผลลัพธ์ คือ Sunnylands Declaration ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง ที่เน้นความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ สนับสนุนประชาคมอาเซียนที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมือง มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจ มีความร่วมมือด้านสังคม และมีกฎระเบียบร่วมกัน และวางหลักการสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ ในอนาคต เช่น การเคารพในอิสรภาพ อธิปไตย ความเสมอภาค ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน ประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล และการยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศ
คลิก-ดูเพิ่มเติม
รูปภาพของ บีบีซีไทย - BBC Thai

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar