fredag 19 februari 2016

ข่าวความเคลื่อนไหวจากทำเนียบรัฐบาล "คสช.ม.44" ..... หัวหน้ารัฐบาล คสช." พ้ออยู่มา 2 ปี ปัญหาประเทศไม่ลด อยากเห็นคนไทยมีสุข ขอทุกฝ่ายร่วมมือ"(หมายเหตุ- ฝากถึงคณะคสช.ม.44 ได้โปรดเปิดใจยอมรับ"ความจริง" ว่าปัญหาวิกฤตทั้งหมดของประเทศไทยเกิดมาจากระบอบการปกครอง (ระบอบเผด็จการราชาธิปไตย)ที่ใช้ปกครองประเทศมาอย่างยาวนานนั่นเอง.ไม่ได้เกิดจากฝ่ายประชาชนแต่อย่างใด ..ควรจัดการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด.....ถ้าคสช.มีความตั้งใจจริง..มีอำนาจอยู่ในมือกลัวอะไร??? เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติและประชาชนไทย..ด้วยความปรารถนาดี)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar