onsdag 24 februari 2016

บีบีซีไทย - BBC Thai

บีบีซีไทย - BBC Thai
รูปภาพของ บีบีซีไทย - BBC Thai

เพิ่มเติมเนื้อหา
ทำความเข้าใจเรื่องร่างรัฐธรรมนูญกับนักศึกษา รด. หวังขยายผลให้คนใกล้ตัว
นี่เป็นภาพและบรรยากาศการอบรม รด.จิตอาสา ที่ศูนย์ฝึก รด.เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี ในโครงการ “รด.จิตอาสา”ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซึ่งเป้าหมายประการหนึ่งของการฝึก คือการให้นักศึกษาวิชาทหาร หรือ รด.เป็นอาสาสมัครในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเรื่องโรดแม็ปของ คสช. ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลและ คสช. และสร้างความเข้าใจรวมถึงประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญต่อคนใกล้ตัว นักศึกษา รด.ซึ่งมีเวล...าเรียนรู้แต่ละหัวข้อ 7-10 นาที ยอมรับว่ามีความเข้าใจรัฐธรรมนูญเพียงผิวเผิน และไม่มีวุฒิภาวะทางการเมืองเพียงพอ
ส่วนหนึ่งของภาพมาจากส่วนที่เรียกว่า ”สถานีสร้างการรับรู้” ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของการฝึกภาคสนามซึ่งเริ่มฝึกมาตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.ไปจนถึงวันที่ 3 มี.ค. โดยมีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3 จากกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 จากทั่วประเทศ มารับการฝึกภาคสนามเฉลี่ยวันละ 4,000 นาย
ที่สถานีสร้างการรับรู้ จะมีครูฝึกไปบรรยายให้นักศึกษาฟังในหลายเรื่อง หลัก ๆ คือ เหตุผลในการทำรัฐประหารของ คสช. ผลงานของ คสช.และรัฐบาล โรดแม็ปการร่างรัฐธรรมนูญ สูตร 6-4-6-4 ร่าง 6 เดือน ประชามติ 4 เดือน การประกาศใช้รัฐธรรมนูญและทำกฎหมายประกอบ 6 เดือน และการเลือกตั้งภายใน 4 เดือน การสรุปประเด็นสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญที่มีการเปลี่ยนแปลงจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า เช่น เรื่องของสิทธิเสรีภาพประชาชนที่ไม่ได้เขียนไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ การใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว จำนวนของ ส.ส.และที่มาของนายกรัฐมนตรี การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และการเรียนรู้เรื่องฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับผืนป่าธรรมชาติ ทั้งนี้ การบรรยายในแต่ละหัวข้อใช้เวลา 7-10 นาที
พ.ท.บุญเลิศ ยิ้มใหญ่ หัวหน้าสถานีสร้างการเรียนรู้ ให้ข้อมูลกับบีบีซีไทยว่า การบรรยายเรื่องเหล่านี้เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารนำความรู้ที่ได้จากสถานีนี้ไปขยายผลกับคนในครอบครัวให้มีความตื่นตัวในการศึกษาร่างรัฐธรรมนูญ และมีส่วนร่วมในการลงประชามติ
ก่อนหน้านี้ นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการส่งนักศึกษาวิชาทหารไปรณรงค์ที่บริเวณหน้าคูหาลงคะแนนว่า เป็นแสดงออกถึงเจตนาที่จะชี้นำประชาชนให้รับร่างรัฐธรรมนูญ และกล่าวว่าหากมีผู้ไปอธิบายถึงข้อเสียของร่างรัฐธรรมนูญบ้าง ก็จะยิ่งทำให้ประชาชนเกิดความสับสน
ด้านนักศึกษา รด.ที่รับการฝึกที่กล่าวกับบีบีซีไทยว่า การทำความเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญสำหรับคนในวัยเดียวกับเขาเป็นเรื่องยาก เพราะยังมีวุฒิภาวะและความเข้าใจเรื่องการเมืองไม่มากพอ เขาเห็นว่าเวลาที่เข้ารับฟังการบรรยายนั้นน้อยเกินไป จึงมีความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญเพียงผิวเผิน และคิดว่าเมื่อกลับจากการฝึกแล้ว คงจะไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ แต่เห็นว่ารัฐธรรมนูญเป็นสิ่งจำเป็นที่คนไทยต้องเรียนรู้เอาไว้

รูปภาพของ บีบีซีไทย - BBC Thaiรูปภาพของ บีบีซีไทย - BBC Thai
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar