lördag 20 februari 2016

แค่มโนภาพ.....ล้วนๆ ? หรือ คิดจะลงมือทำจริง?

prachachat


คลิกอ่าน-"ประยุทธ์"ลั่นไทยเป็นประเทศแห่งประชาธิปไตย แข่งขันเสรี-แม่เหล็กดึงดูดลงทุน
ประยุทธ์ลั่นต้องทำให้ไทยเป็น 'ประเทศแห่งประชาธิปไตย' เป็นศูนย์กลางการผลิตในภูมิภาค
ฝันถ้าไทยเข้มแข็ง เราจะมีที่ยืนที่เขาเกรงใจ ชี้รถไฟวางรางเตรียมไว้วันหน้าก็เปลี่ยนรถ โดยเริ่มจากวามเร็วปานกลาง ระบุมี ร่าง พรบ ที่อยู่ในกระบวนการ 445 ฉบับ ยกสัจธรรม 5 นิ้ว ยาวไม่เท่ากัน แต่ประกอบกันเป็นมือ ประกาศภูมิใจและมีความสุขที่ได้คิดให้กับประเทศ แนะใครที่ไม่ได้ทำก็ขอให้ทำบ้างจะได้มีความสุข
19 ก.พ. 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวม...การเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยพล.อ.ประยุทธ์ เล่าถึง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน - สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ที่สหรัฐอเมริกา ซึงตนได้เดินทางไปร่วม เช่น การส่งเสริมความมั่นคั่งของภูมิภาคผ่านกลไกทางเศรษฐกิจ การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน การรักษาสันติภาพความมั่งคงในเอเชีย-แปซิฟิก ยังประกาศด้วยว่าไทยมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยยกเป็นวาระแห่งชาติ รวมทั้งอธิบายแนวทางการรับมือกับยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในภูมิภาค การตอบโต้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการบริหารจัดการและเรื่องของระบบโลจิสติกส์เพื่อบรรเทาสาธารณภัย
พล.อ.ประยุทธ์ ยังเสนอแนวทางในการผลักดัน วิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยระบุว่าเป็นกุญแจสำคัญให้ไทยหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางอย่างแท้จริง เพื่อไปเป็นประเทศที่มีรายได้สูง รวมทั้งผลักดันการสร้างผู้ประกอบการ SMEs การสร้างธุรกิจใหม่ พร้อมทั้งยังเสนอแนวทางที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น
นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้ แถลงถึงผลการทำงานที่สำคัญของรัฐบาลและคสช. สัปดาห์ที่ผ่านมา ด้วย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
Visa mer


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar