onsdag 24 februari 2016

สภาพสังคมไทย "ช่วงเปลี่ยนผ่าน" สังคมล่มสลายคนจิตใจเสื่อมทรามไร้จิตสำนึกขาดความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม กลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อน ไร้กฎกติกา ...


prachachatเมื่อเวลา 14.30 น. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสหกรณ์ดีเด่น…


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar