onsdag 6 april 2016

คลิป อ. ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ ประจำวันที่ 6 เมษายน 2559

หลวงตาชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบs foto.


คลิป อ. ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ 6 เมษายน 2559
ภาคพิเศษ ตาสว่างสมองโล่ง กับเหตุการณ์ ปัจจุบัน ในเมืองไทย
คลิกฟัง-
https://www.youtube.com/watch?v=2bfDBNKO1_0


-สถานะการณ์ จริง บี๊กจี๋ว ของขึ้นเพราะอะไร?   มีผลอย่างไร??
-เหล่ และ ตือโป๊ยก่าย ประวิตร ยืนยันไม่กลับมาเป็นนายก หลังเลือกตั้ง จริงหรือหลอก หลอกอย่างไร ????
-ปฎิรูปประเทศคราวนี้ ไทยจะกลายเป็นประเทศแบบไหน???จะมีรัฐประหารหรือไม่????
-พระบรม ฯ จะขึ้นครองราชย์ปีนี้ จริงหรือ ???
-มหาอำนาจ ช่วยล้ม คสชได้หรือไม่?? ล้มคสช จริงๆหรือหลอก????
-เปลี่ยนระบอบอะไร?? ได้ระบอบอะไร????Inga kommentarer:

Skicka en kommentar