torsdag 7 april 2016

อ่าน คิด ติดตามก้าวทันสถานการณ์บ้านเมือง ก้าวทันสถานการณ์โลก เสพข่าวอย่างมีสติใช้ปัญญาจะได้ไม่สับสนตกเป็น"เหยื่อ" ถูกหลอกลวง

Prachatai
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย เตือนแรงงานไทยถูกนายหน้าหลอกมาทำงาน ระบุรัฐบาลโรมาเนียมีนโยบายที่เข้มงวดในการนำเข้าแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศนอกสหภาพยุโรป และค่าแรงขั้นต่ำเพียง 12,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น

รัฐบาลโรมาเนียมีนโยบายที่เข้มงวดในการนำเข้าแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศนอกสหภาพยุโรป ไม่มีการให้โควต้าการทำงานครั้งละจำนวนมาก ๆ แต่จะพิจารณาอนุญาตให้จ้างงานเป็นกรณี ๆ ไป โดยมีอัตราค่าแรงขั้นต่ำประมาณ 12,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น (ภาพประกอบ: flickr/archer10/CC BY-SA 2.0)
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย ออกประกาศเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2559 ที่ผ่านมาว่าได้รับแจ้งข้อมูลว่ามีนายหน้าชาวไทยแอบอ้างว่าที่โรมาเนียมีงานในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด พนักงานโรงงาน คนงานก่อสร้าง ยาม ในบริษัทขนาดใหญ่ เช่น บริษัท รอมเพรสต์ บริษัท เออร์บัน เอสเอ บริษัท เดนบราเว่น จำนวน 20 - 40 ตำแหน่ง โดยได้โควต้าวีซ่าเข้าประเทศเรียบร้อยแล้ว เพียงแค่จ่ายเงินค่านายหน้าและดำเนินการตรวจสุขภาพให้เสร็จสิ้นก็สามารถเดินทางไปทำงานได้ทันที
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจสอบกับบริษัทต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว พบว่าไม่มีตำแหน่งงานเช่นนั้นอยู่จริง และบริษัทเหล่านั้นไม่มีนโยบายจ้างแรงงานต่างชาติ จึงห่วงกังวลว่า จะมีผู้หางานอาจหลงเชื่อและถูกหลอกลวงให้เสียค่านายหน้า
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนว่า รัฐบาลโรมาเนียมีนโยบายที่เข้มงวดในการนำเข้าแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศนอกสหภาพยุโรป ไม่มีการให้โควต้าการทำงานครั้งละจำนวนมาก ๆ แต่จะพิจารณาอนุญาตให้จ้างงานเป็นกรณีๆ ไป โดยมีอัตราค่าแรงขั้นต่ำประมาณ 12,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ประชาชนไทยที่ประสงค์จะไปทำงานในโรมาเนีย พิจารณาข้อมูลให้รอบคอบและรอบด้าน โดยเฉพาะเอกสารสัญญาจ้างงานซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ก่อน หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่อีเมล์ thaibuh@outlook.com หรือ โทร. +40 21 311 0031 


(หมายเหตุ-บุลกาเรีย-โรมาเนีย  ประเทศอดีตความมิวนิสต์ยุโรปตะวันออกเก่าที่ยังยากจนด้อยพัฒนาเกือบทุกด้าน เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายประเทศEU  นับเป็นประเทศสมาชิกที่คนยังยากจน  สังคมที่มีสภาพล้าหลังแย่กว่าประเทศไทย  ยังมีคนบุลกาเรีย-โรมาเนียจำนวนมากทีอาชีพขอทานเร่ร่อนกระจายอยู่ทั่วทุกเมืองในยุโรป)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar