lördag 2 april 2016

ภาพข่าวอาชญกรรม สังคมกะลาแลนด์ดินแดนที่เต็มไปด้วยเครือข่ายของหัวหน้ามาเฟียใหญ่ผู้มีอิทธิพล กับยุทธการกวาดล้างจับกุมโจรผู้ร้ายเจ้าพ่อมาเฟียผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศ... ปัญหาคู่ประเทศไทยผลพวงที่เกิดจากระบอบการปกครองเผด็จการภูมิพลที่ล้มเหลว ต้องแก้ไขโดยเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเท่านั้น ให้เป็นระบอบประชาธิปไตยของประชาชนบังคับใช้กฎหมายของประชาชนให้เป็นกฎหมายที่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่ปล่อยให้ใครอยู่เหนือกฎหมาย.. แม้แต่กษัตริย์เอง เริ่มต้นพัฒนาชนชั้นล่างให้หลุดพ้นจากความยากจนโดยส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสด้านการศึกษาและอาชีพ .สังคมส่วนรวมจึงจะพัฒนาขับเคลื่อนไปได้


(แก๊งลูกน้องมาเฟียอิทธิพล???)
คลิกอ่าน-ปส.จับยาบ้า-ยาไอซ์ 200 ล้าน(ทำเพราะยากจน???)

(?????)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar