onsdag 6 april 2016

ประกาศสำนักพระราชวัง.....สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในระหว่างวันที่ 4-11 เมษายน


พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีs foto.

ประกาศสำนักพระราชวัง
ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐคีร์กีซ อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ : วัฒนธรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมหลวง-สิ่งที่เหลียงซิเฉิงมองข้ามไปที่เทือกเขาอู่ไถ ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยชิงหัว และทรงเยี่ยมศูนย์วิจัยประวัติศาสตร์จีนโบราณ มห...
าวิทยาลัยปักกิ่ง นอกจากนี้ จะทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของประเทศไทย อนึ่ง จะพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายหลี่ หยวนเฉา รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และนายจาง เต๋อเฉียง ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐคีร์กีซ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงรับการถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติคีร์กีซ รวมทั้งทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ อุทยานแห่งชาติอาลา อาชา พิพิธภัณฑ์ปราเชวาลสกี และศูนย์วัฒนธรรมรูห์โอร์โด โอกาสนี้ จะทรงพบกับนายอัลมาซเบ็ค อาตัมบาเยฟ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ และภริยา ณ ทำเนียบประธานาธิบดี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๗๔ เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๒๓.๕๐ น. และจะประทับเครื่องบินของสายการบินแอร์เอสตานาเที่ยวบินที่ เคซี ๙๓๑ เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๕๕ น.
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙


พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีs foto.
๒ เมษายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะ เฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน 2559 ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร
 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar