tisdag 3 november 2015

ข่าว ยุคสังคมวิปริตเสื่อมโทรมไร้กฎกติกากับภัยอันตรายใกล้ตัว ทั้งแก็งค์เหล่ามิจฉาชีพ โจรผู้ร้ายเกลื่อนเมือง..อีกทั้งภัยบนท้องถนน คนไม่มีระเบียบวินัยขาดความรับผิดชอบต่อทั้งตนเองและสังคมส่วนรวม.

มติชนออนไลน์Inga kommentarer:

Skicka en kommentar