fredag 4 december 2015

"บ้าคลั่ง" ปล้ำผีลุก ปลุกผีนั่ง ..แผนก่อม็อบชนม็อบ? คนของใครเส้นใหญ่จัง ? ทหาร ไม่กล้าใช้.ม.44 จัดการ.? กลัวอะไร? เรื่องสำคัญกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศชาติยังแก้ไขไม่ได้แล้วจะแก้ปัญหาประเทศได้อย่างไร? แล้วสังคมจะสงบสุขได้อย่างไร...


matichononline


พุทธะอิสระ ประกาศชวนคนไทย-สหภาพแรงงาน ทั่วประเทศ ลุกขึ้นต้านทูตสหรัฐฯอีกhttp://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1449221193
Wasunt Lojanarungsiris foto.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar