onsdag 9 december 2015

ปฎิรูปตัวเอง ก่อนคิดปฎิรูปสังคม? ก่อนอื่นคนในสังคมต้องปฎิรูปปรับเปลี่ยนทัศนคติแนวคิดของตนเอง .โดยมองเห็นทุกคนในสังคมคือเพื่อนร่วมชาติที่มี "ค่าความเป็นคนเท่าเทียมกันในสังคม.".ไม่ว่ายากดีมีจน จากบนถึงล่าง สังคมเมืองหรือสังคมชนบทที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างกัน ยอมรับฟังความคิดที่เห็นต่างได้ ไม่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนคนธรรมดา ..เพราะทุกคนในสังคมต่างเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง....

-"บิ๊กตู่"สั่ง เร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตั้งทีมประชาสัมพันธ์ทุกกระทรวง

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar