onsdag 9 december 2015

เหตุเกิดจากปัจจัย.....ปัญหาที่เกิดจากมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นทั้งหมด เริ่มจากล้มอำนาจรัฐ " ปิดประเทศ ปิดหู ปิดตา ปิดปากประชาชน " ร่างรัฐธรรมนูญเผด็จการโดยเผด็จการไม่ผ่าน ขุดคุ้ยคดีจำนำข้าว จนลุกลามถึงคดีอุทยานราชภักดิ์ ปัญหาความวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้น"สาเหตุ"มาจาก"ปัจจัย"คือระบบเครือข่ายการปกครองภายใต้ "ระบอบภูมิพล"นั่นเอง ...ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ทุกฝ่ายต่างยอมรับความจริงไม่โกหกตัวเอง รวมทั้งสถาบันโบราณต้อง"ปฎิรูป"ยอมปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับยุคสมัย"หยุด"ทำตัวเป็นเหลือบศักดินาใช้อำนาจสั่งการเหนือรัฐ ที่มาของสาเหตุทำให้คนในสังคมเสื่อมศรัทธาสถาบัน ไม่มีใครคิดทำลายล้มล้างสถาบันแต่สถาบันต่างหากที่ไม่หยุดทำลายตัวเอง จบ.....

-matichononline
ปัจจัย การเมือง กับ อุทยานราชภักดิ์ ปัจจัย การทหาร

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar