torsdag 10 december 2015

" ๑๐ ธ.ค.วันรัฐธรรมนูญ".. ที่ไร้รัฐธรรมนูญ..ปกครองประเทศ กับ เสียงเรียกร้องขอ คสช. “ปล่อยให้รธน.เป็นเรื่องของปชช.”

เศรษฐกิจ / การเมือง - ประชาไท


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar