torsdag 10 december 2015

Chaturon Chaisang #‎วันรัฐธรรมนูญ‬ ‪#‎ประชาธิปไตย‬ ‪#‎ประชาชน

Chaturon Chaisang
Chaturon Chaisangs foto.

ที่ผ่านมา เมื่อฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งแล้ว คณะรัฐประหารและผู้มีอำนาจไม่เคยเต็มใจที่จะให้มีรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ ที่ต้องให้มีการร่างขึ้นล้วนเป็นลักษณะจำยอมเนื่องจากการปกครองโดยไม่มีรัฐธรรมนูญนั้น ไม่เป็นที่ยอมรับและมักถูกต่อต้านคัดค้าน

รัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาเป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้บ้าง เมื่อถูกร่างโดยประชาชนภายใต้สภาพสังคมที่เป็นประชาธิปไตย เนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นจะเน้นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขอ...งประชาชนและกำหนดให้ประชาชนเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดความเป็นไปของประเทศ

ส่วนรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นหลังการรัฐประหารจะมีเนื้อหาที่ไม่เป็นประชาธิปไตย คือ สักแต่ว่าให้พออ้างได้ว่าประเทศนี้มีรัฐธรรมนูญแล้ว แต่รัฐธรรมนูญแบบนี้จะไม่ให้ประชาชนมีอำนาจ แต่จะกำหนดให้ผู้ที่ไม่มีความเชื่อมโยงใดๆกับประชาชนเป็นผู้มีอำนาจ

รัฐธรรมนูญเป็นกลไกสำคัญในการจัดสรรแบ่งอำนาจระหว่างประชาชนกับผู้มีอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชน รัฐธรรมนูญที่มีมามากมายหลายฉบับไม่ใช่หลักประกันที่จะรับรองว่าอำนาจเป็นของประชาชน แต่กลับเป็นกลไกที่แย่งยึดอำนาจไว้กับผู้มีอำนาจที่ไม่มาจากประชาชนในรูปแบบวิธีการที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย

รัฐธรรมนูญที่กำลังร่างกันอยู่ในปัจจุบันก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น เพียงแต่ว่ารัฐธรรมนูญในระยะหลังๆมีเนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้น ในขณะที่ประชาชนก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมากขึ้น หรือรู้เท่าทันมากขึ้น การร่างในปัจจุบันจึงต้องทำให้แนบเนียนมากขึ้น แต่ถ้าศึกษาเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญหรือเป็นแก่นของร่างรัฐธรรมนูญนี้แล้ว ก็จะพบว่ามีจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดอยู่ที่การตัดทอนอำนาจของประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดและรักษาอำนาจของผู้ที่ทำรัฐประหารกับผู้ที่ไม่เชื่อมโยงกับประชาชนทั้งหลายไว้ให้มากที่สุดและนานที่สุดนั่นเอง


แต่ใน 83 ปีมานี้ ประชาชนไทยก็มีประสบการณ์มาไม่น้อย ทั้งความเจ็บปวดจากการอยู่ภายใต้การปกครองที่เป็นเผด็จการที่ทำให้ประเทศเสียหายล้าหลังไม่มีอนาคตกับอีกแบบหนึ่ง คือ การได้รับประโยชน์ ความก้าวหน้าและมีความหวังจากการปกครองที่เป็นประชาธิปไตย
ประชาชนไทยมีบทเรียนมาแล้วกับการไม่มีรัฐธรรมนูญ การมีรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและการมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยยังเป็นที่ยอมรับมากขึ้นๆ จนเป็นแนวโน้มและทิศทางที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไปแล้ว
การปกครองโดยระบบเผด็จการและการร่างรัฐธรรนูญที่พยายามจะรักษาอำนาจเผด็จการไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นั้น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป
10 ธันวาคมปีนี้ เราไม่อาจรำลึกถึงการเคยมีรัฐธรรมนูญด้วยความชื่นชมยินดีได้ ทั้งยังไม่เห็นวี่แววว่าจะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยจากการร่างที่กำลังทำกันอยู่ แต่เราก็ควรยังมีความหวังว่าสักวันหนึ่งและอีกไม่นานจนเกินไปนัก เราจะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนร่วมกันเขียนขึ้นและพร้อมใจกันรักษาไว้อย่างยั่งยืนต่อไป
................

คลิกอ่าน-#‎วันรัฐธรรมนูญ‬ ‪#‎ประชาธิปไตย‬ ‪#‎ประชาชน

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar