fredag 4 december 2015

พ่อ...ผู้ให้กำเนิด พ่อผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบต่อครอบครัวอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีไม่ทำตัวให้เป็นปัญหาของสังคม คือพ่อที่ลูกๆควรเคารพกราบไหว้บูชา ไม่ใช่่ไปหลงงมงายยกย่องเชิดชูกราบไหว้"พ่อ"อะไรก็ไม่รู้" วันพ่อกะลาแลนด์".อุปโหลกเอาพ่อของคนอื่นมาสมมุติให้เป็นพ่อคนไทยทั้งประเทศ...

matichononline(หมายเหตุ-พ่อผู้ให้กำเนิดเท่านั้น คือพ่อพระที่ลูกควรเคารพกราบไหว้บูชายกไว้เหนือหัวของลูก)
คลิกอ่าน-หนุ่มอุตรดิตถ์หลังค่อมสู้ชีวิต เก็บขยะส่งเสียลูกเรียน พร่ำบอกมีเพียงความรู้ที่ให้�
หนุ่มอุตรดิตถ์หลังค่อมสู้ชีวิต เก็บขยะส่งเสียลูกเรียน พร่ำบอกมีเพียงความรู้ที่ให้ได้
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar