torsdag 3 december 2015

ปฎิรูปด่วน!!! ความจริง ที่สะท้อนภาพสังคมไทยว่าเสื่อมโทรมเกินจะเยียวยา คนจิตวิปริต พิการทางจิตใจ ใช้อำนาจหน้าที่การงานบังหน้าทำตัวเป็นมาเฟีย อยู่เหนือกฎหมาย หากินด้วยการ เรี่ยไรเงินบริจาค ทุจริตคดโกง ขูดรีด ตบทรัพย์ ไม่ต่างอะไรกับพวกโจรมิจฉาชีพ น่าอนาถ..กับการกระทำของพวกเหลือบไร.ที่ไม่รู้จัก"พอเพียง"..ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนในสังคมไทยกล้าลุกขึ้นปฎิเสธการเรี่ยไร ช่วยกันนำมาเปิดเผยประจานให้สังคมได้รับรู้ เพื่อเป็นการกำจัดทำลายพวกเหลือบไรขยะสังคม

matichononline
ผอ.สุดทน สั่งติดป้ายหน้าออฟฟิศ งดเรี่ยไร-ห้ามสื่อทุกสำนักเข้า
มติชนออนไลน์


(หมายเหตุ- ประเทศไทยภายใต้การปกครองชี้นำของ"ระบอบภูมิพล"ด้วยการใช้อำนาจเหนือรัฐงที่ฝังรากลึกมาอย่างยาวนานผ่านเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐทุกกระทรวงทบวงกรม (ข้า..ราชการ)  ให้ครอบงำไปทั่วทุกสังคมจากบนสุดถึงต่ำสุด  ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ  ที่มาของการเกิดสังคมชนชั้น มี อำมาตย์ศักดินา นายทุน ขุนศึก เศรษฐี ชนชั้กลาง  คนยากจนด้อยโอกาส  ผู้ใช้แรงงาน   ระบอบที่ทำให้สังคมไทยล้มเหลวเกิดปัญหาวุ่นวายตามมา  ทหารยึดอำนาจรัฐ  เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ทุจริต คดโกง  ข่มเหงรังแกประชาชน การบังคับใช้กฎหมายสองมาตรฐาน ฯลฯ... 

"ระบอบภูมิพล"และเครือข่ายคือที่มาของสาเหตุปัญหาความวุ่นวายทั้งหมด  อีกทั้งยังทำการขัดขวางไม่ยอมปล่อยให้สังคมไทยและประชาชนไทยได้มีการพัฒนาขับเคลื่อนไปข้างหน้าให้เจริญก้าวหน้าทันสังคมนานาอารยะประเทศทั่วโลก  ทั้งๆที่ประชาชนไทยมีความรู้ความสามารถทัดเทียมไม่ด้อยไปกว่าชาติใดในโลก  เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มีทั้งทรัพย์ยากรธรรมชาติ  แร่ธาตุ น้ำมัน  เป้นแหล่งผลิตอาหารส่งออกเลี้ยงชาวโลก  แต่ประเทศไทยกลับมีคนยากคนจนผู้ใช้แรงงานจำนวนมาก ที่ถูกชนชั้นอำมาตย์ศักดินานายทุนขุนศึกนักการเมืองผู้ร่ำรวย  ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยไม่กี่ครอบครัว ทำนาบนหลังคนเอารัดเอาเปรียบ  กดขี่ข่มเหง  คนในสังคมให้จมปลักปลักอยู่กับความยากจนไม่สามารถปลดแอกหลุดพ้นจากการเป็นชนชั้นล่างผู้ยากจนถูกเอารัดเอาเปรียบได้
ดังนั้นประชาชนไทยต้องปฎิรูปตัวเอง   โดยร่วมกันกล้าปฎิเสธไม่ยอมรับการปกครองภายใต้การชี้นำของเครือข่ายเผด็จการ"ระบอบภูมิพล" สังคมไทยจึงจะหลุดพ้นจากวิกฤติครั้งนี้ไปได้ )Inga kommentarer:

Skicka en kommentar