fredag 11 december 2015

คลิป " เมื่อกษัตริย์ภูมิพลตายอะไรจะเกิดขึ้น? "
คลิกฟัง-ฉายภาพ"ประเทศไทย" ณ วันที่"ในหลวงภูมิพล"สวรรคต (ตอนสุดท้าย)

ภูมิพลเป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายและเห็นแก่ตัวที่สุดในโลก  ที่มาปัญหาแห่งความขัดแย้งในสังคมไทยในเวลานี้ เมื่อเมื่อกษัตริย์ภูมิพลตายแล้ว อะไรจะเกิดขึ้นกับสังคมไทย ?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar