fredag 11 december 2015

จดหมายเปิดผนึก จากองค์การเสรีไทยฯ

จดหมายเปิดผนึก จากองค์การเสรีไทยฯ
ต้องขอขอบคุณ ท่านฑูต สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สภาอียู สหประชาชาติฯ และ สำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
นับแต่คสช.พล.เอกประยุทธ์ทำรัฐประหารปล้นอำนาจจากรัฐบาลที่ประชาชนเลือกมาบริหารประเทศ โดยชอบธรรมแล้วเป็นเวลากว่า 565 วันแล้ว หนึ่งปี เจ็ด เดือนได้ใช้อำนาจม.44และม.112ทั้งกฏอัยการศึกจับประชาชนผู้เห็นต่างไปปรับทัศนคติ กักขัง ข่มขู่ จนประชาชนและแกนนำ ทั้ง รัฐมนตรี นักการเมือง จึงต้อง ลดบทบาทการนำลง
ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่(รักความถูกต้องยุติธรรมรักประชาธิปไตยต้องหดหู่อัดอั้นหวาดกลัวถูกปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีทำให้ประชาชนอยู่ในสถาพเกือบหมดความหวังใน อนาคต ดุจเหมือนเดินอยู่ท่ามกลางคืนเดือนมืด
พลันก็เกิดปรากฏการณ์ โลกล้อมประเทศ เปล่งแสงสว่างแห่งการเดินทาง ความหวังอันเรืองรองดุจดวงดาวส่องสว่าง ท่ามกลางความมืดมิด คือ
1. เอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ท่าน เกล็น ทาวน์เซนด์ เดวีส์
2. เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ท่าน มาร์ค เคนท์
3. องค์กรรัฐสภายุโรปหรืออียู ท่าน แวร์เนอร์ แลนเกน และท่าน เอลมาร์ บรอก
4. สหประชาชาติทั้งท่าน Mogens Lykkettoft ประธานและเลขาธิการสหประชาชาติ บัน คี มุน

5. สำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติท่าน อันโตนิโอ กูเตอร์เรส Antonio Guterres และท่านประธานคณะกรรมการบริหาร UNHCR คาโรไลน์ มิลล่าร์

ได้กล้าหาญ แสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยสากล ทั้งแสดงความไม่เห็นด้วยกับมาตรการของรัฐบาลคสช.ที่ใช้กฏอัยการศึก ม.44 และมาตรา112ป.อาญา เป็นเครื่องมือ จับคนที่เห็นต่างไปติดคุกปรับทัศคติ พร้อมกับแสดงความห่วงใยและ คาดหวังให้รัฐบาล คสช. ต้องเคารพ สิทธิ มนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพลเมืองไทยทุกคนระบบความยุติธรรมที่สองมาตรฐานพฤติกรรมต่างๆ ที่พรรค ปชป. กปปส. คมช. คสช. และศาลทหาร ศาลไทยศาลแพ่งศาลอาญาแผนกคดีนักการเมืองที่ตัดสินคดีอย่างสองมาตรฐาน

การสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งในสภาของพรรคปชป.นำสู่การขัดแย้งนอกสภาของกปปส.พธม.เดิมสร้างความสับสนวุ่นวายอีกทั้งการชัดดาวน์แบงค์คอก (Shutdown Bangkok)ปิดยึดสถานที่ราชการต้องการให้เห้นว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตกในภาวะรัฐล้มเหลว เฟลสเตส (Failed State) เพื่อเป็นเหตุผลให้ทหารที่ไม่เคารพระบบประชาธิปไตยออกมาทำการรัฐประหาร อ้างเพื่อรักษาความสงบ จะปฏิรูปประเทศใหม่ด้วยการปิดประเทศ จัดระบบปกครองที่ไม่เป็น ประชาธิปไตยโดยอ้างว่าต้องเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆพร้อม วาทะกรรม ปราบคนโกงชาติทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ19ฉบับนี้ล้วนแล้วมาจากทฤษฏี“สมคบคิด”ของกลุ่มอำนาจเก่าที่ต้องการฉุดรั้งให้ประเทศไทยกลับไปสู่การปกครองระบบเผด็จการอำมาตย์ธิปไตยซึ่งสวนทางกลับวิถีของโลกสากลที่ก้าวหน้าไปสู่การปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย อย่างสิ้นเชิง

จนท่านฑูต สหรัฐอเมริกา อังกฤษ รัฐสภา อียู UNHCR และ สหประชาชาติ ต้องออกมาแถลงแสดงความห่วงใยอนาคตของประเทศไทยห่วงความมั่นคงมั่งคั่งของประชาชน ผู้รักประชาธิปไตย ที่กำลังถูก กดขี่ ข่มขู่ และไม่ได้รับความยุติธรรม ตาม มาตราฐานสากล จึงได้ออกมาเตือน สติ กลุ่มอำนาจเก่าเผด็จการ คสช. ให้ ยั้งคิดบ้าง ทั้งทวงถามว่าประเทศไทยต้องมีการปกครอง ในระบบประชาธิปไตย ที่ ประชาชน ทั้งประเทศ ต้องเป็นผู้มีอำนาจชี้ขาดอนาคตของตน คนไทย ด้วยการ จัด การเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงทั้งควรคืนอำนาจให้กับประชาชน

การการทำของคณะฑูต และองค์กรสากลต่างๆทั่วโลก ที่แสดงออกถึง ความ ห่วงใยนี้ จึงเป็นการให้กำลังใจกับผู้รักประชาธิปไตย ทั้งมวลเริ่มที่จะมีความหวัง มิใช่เดินอยู่อย่างโดดเดี่ยวมืดมิด หากแต่ยังมีประเทศมหาอำนาจ ที่เป็นมหามิตรเก่าแก่ของคนไทย ได้ช่วยมาให้กำลังใจสนับสนุนให้พวกเรามีความมั่นใจ ที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งระบอบการปกครองประชาธิปไตย ที่อำนาจสุงสุดต้องเป็นของประชาชนเท่านั้น


องค์การเสรีไทย ขอขอบคุณอย่างยิ่ง กับ เอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ท่าน เกล็น ทาวน์เซนด์ เดวีส์ เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ท่าน มาร์ค เคนท์ องค์กรรัฐสภายุโรปหรืออียู ท่าน แวร์เนอร์ แลนเกน และท่าน เอลมาร์ บรอก ประธานคณะกรรมการด้านการต่างประเทศ องค์กรสหประชาชาติทั้งประธาน Mogens Lykkettoft และ เลขาธิการสหประชาชาติ บัน คี มุน สำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติท่าน อันโตนิโอ กูเตอร์เรส และท่านประธานคณะกรรมการบริหาร UNHCR คาโรไลน์ มิลล่าร์


ที่แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนคนไทยผู้รักระบอบประชาธิปไตย ขอขอบคุณท่านที่ได้กล่าวนามมานี้ไว้เป็นอย่างสูง ไว้ ณ. โอกาศนี้


นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
เลขาองค์การเสรีไทย เพื่อสิทธิมนุษย์ชนและประชาธิปไตย
อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
อดีตรัฐมนตรี มหาดไทยและรัฐมนตรี คมนาคม
10 ธันวาคม 2558


*****
อนึ่งหากกลุ่มเสรีชนคนไทยผู้รักประชาธิปไตยที่อ่านบทความขอบคุณนี้ แล้วเห็นกับการแถลงนี้ ขอได้โปรดเขียนบทความจดหมายเปิดผนึก ถึงท่านฑูตสหรัฐอเมริกา อังกฤษ สภายุโรป สหประชาชาติ และ UNHCRเพื่อร่วมเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันจับมือกันเดินหน้าสู่ระบอบประชาธิปไตยสมบรูณ์ที่อำนาจสุงสุด ต้องเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ต่อไป

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar