lördag 6 februari 2016

ก้าวให้ทันโลก... ก้าวให้พ้นออกจากกะลาครอบ...ด้วยตัวของท่านเอง..

prachachat


คลิกอ่าน-จีนซื้อยกสวนฮุบผลไม้ส่งออก ตั้ง "ล้ง" แย่งพ่อค้าไทย "พาณิชย์" ตื่นล้อมคอก
ทุนจีนบุกไทยไม่หยุดจากท่องเที่ยวลามผลไม้ส่งออก แห่ผุดโกดัง "ล้ง"รับซื้อ "ทุเรียน-มังคุด-ลำไย" ถึงหน้าสวน พ่อค้า-ชาวสวนจี้รัฐแก้ปัญหาด่วนก่อนหมดอาชีพ…
(หมายเหตุ- " ก้าวให้ทันโลก ก้าวพ้นกะลาแลนด์" ยุคโลกไร้พรหมแดน  การล่าเมืองขึ้นแบบใหม่ทำสงครามเศรษฐกิจ   เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เหล่าประเทศมหาอำนาจแย่งกันล่าเพื่อหาประเทศแนวร่วม  หาตลาดเพื่อการค้าการลงทุน  หาทรัพยากรธรรมชาติทั้งในน้ำทั้งในดินทั้งบนดิน   หาแหล่งผลิตอาหารส่งกลับไปเลี้ยงประชาชนของตัวเอง...
ประเทศไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทำเกษตรกรรมผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลก  ดังนั้น ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคเกษตกรผู้ผลิต ต้องตื่นตัวพัฒนาศึกษาหาความรู้ทั้งด้านการค้า  การผลิต  การตลาด  ก้าวตามให้ทันยุคทันสมัยตามความเปลี่ยนแปลงของโลก  อีกอย่างยุคบ้านเมืองวิกฤติการเมืองไม่นิ่งรัฐบาลไทยคงช่วยอะไรไม่ได้...เพราะคสช.เองยังหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้)


คลิกดูุ-จีน กับ ยุโรป ใครจะพังก่อนกัน..มาดูเขาวิเคราะห์กัน

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar