torsdag 11 februari 2016

ขุนเขาบอก : ล้มระเนระนาด...คือชาติหนอ ประจบสอพลอ...อ้างพ่อมาข่มเหง ชอบพูดจาระราน...ปานนักเลง โถไอ้คนเส็งเคร็ง...ไอ้เฮงซวย ...


ขุนเขาบอก :

ที่แท้ก็แค่...สุนัขล่าเนื้อ....

ที่แท้ก็แค่...สุนัขล่าเนื้อ
มันไม่ใช่เสือ...อย่างที่เราเห็น
แค่อยากนั่งแช่...ห้องแอร์เย็นๆ
กลับสร้างทุกข์ลำเค็ญ...เข่นประชา

นายไม่ว่า...มันเลยบ้ากันไปใหญ่
นี่คือประเทศไทย...ใช่ไหมหวา
สับปลับกลับกลอก...หลอกประชา
แท้แค่ขี้ข้า...อำมาตยาไทย

ฤา.เมืองไทย...ไปไกลได้แค่นี้
ความสุขพึงมี...เป็นแค่ฝุ่นฝอย
ทำผิดทีไร...ไม่แคล้วแม้วหลงดอย
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ...กลับเจ็บเอง

ล้มระเนระนาด...คือชาติหนอ
ประจบสอพลอ...อ้างพ่อมาข่มเหง
ชอบพูดจาระราน...ปานนักเลง
โถไอ้คนเส็งเคร็ง...ไอ้เฮงซวย

ไม่ชอบแม้ว...แต่อยากแอ่วดอยเหนือ
นี่มันตะหานเสือ...หรือพวกโลกสวย
พวกกูดีเหลือเกิน...และบังเอิญเสือกรวย
เพียงเทวดาช่วย...อำนวยพร

หยุดเสียทีหนอ...พ่อมหาจำเริญ
อำนาจใช้เพลิน...นานเกินจักมัวหมอง
รีบหลบลงรู...ก่อนพวกตรูจักปรองดอง
ยัดบาทาทั้งสอง..ใส่บ้องหูตุ๊ดตู่เอย..... -

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar