tisdag 16 februari 2016

อัพเดท "ล้มละลายทั้งผัวทั้งเมีย" .ป้ายสีเก่งนัก...!!!ปากดีจนสิ้นทรัพย์..... เจ๊งจนได้...งามไส้ละซี "หม่อมเจ้าจิ้มจุ่ม"...!!!

  
วันที่ 29 มีนาคม  2554  นางศินภา ศรีปานอินทร์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลาย ได้โฆษณา ประกาศศาลล้มละลาย เรื่อง ให้ลูกหนี้ทราบกำหนดวันนัดพิจารณาและรับสำเนาคำฟ้องคดีล้มละลาย ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์รายวัน   
ประกาศระบุว่า ด้วย กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ ได้ยื่นฟ้อง หม่อม หรือ หม่อมเจ้าอัญชลี ยุคล ณ อยุธยา ว่าลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้โจทก์ในมูลหนี้ตามคำพิพากษา รวมจำนวน 1,719,983.36 บาท และลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวโดยมีสินทรัพย์ไม่พอกับหนี้สินและต้องตามข้อสันนิษฐานของพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2493 มาตรา 8(5) ขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดและพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย แต่การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้ลูกหนี้ไม่สามารถกระทำได้


จึงประกาศให้ หม่อม หรือ หม่อมเจ้าอัญชลี ยุคล ณ อยุธยา ลูกหนี้ ทราบแทนการส่งหมายเรียกศาล ได้นัดพิจารณาในวันที่ 8 มิถุนายน 2554 เวลา 9.30 น. ให้ลูกหนี้ไปศาลตามกำหนดนัดดังกล่าว และขอรับสำเนาคำฟ้องเรื่องนี้ได้ที่งานเก็บสำเนาศาลล้มละลายกลาง


หม่อมอัญชลี ยุคล ณ อยุธยา ( ขัติยสุรินทร์) เป็นชายาของ พลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคล ยุคล หรือ พระนามลำลองว่า "ท่านใหม่"
 
เครดิต มติชนออนไลน์

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar