fredag 5 februari 2016

" นี่ก็ปัญหา นั่นก็ปัญหา " แล้วจะขับเคลื่อนสังคมให้พ้นวิกฤติเดินหน้าไปได้อย่างไร? ถ้าคนในสังคมไม่ยอมปรับเปลี่ยนความคิดให้ก้าวทันไปตามยุคสมัย...

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ นายประสิทธิ์ชัย ผังรอดรัตน์ ปลัดอาวุโส อ.ฆ้องชัย รักษาราชการนายอำเภอฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ นายพัฒนะ พลศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (เขื่อนระบายน้ำวังยาง)…
(5 ก.พ.59) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอวังจันทร์ เป็นประธานการประชุมเรื่องการก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพารา ของ…

(หมายเหตุ-หน่วยงานราชการควรเลิกความคิดโบราณล้าหลังได้แล้ว....ฟุ่มเฟือยไร้สาระเสียจริงๆ )
เมื่อวันที่ 5 ก.พ. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กรณีที่กระทรวงฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง…
วงแตก! หลังนักข่าวถามปลัดท่องเที่ยว เรื่องงบฯ จ้างออร์แกไนซ์ รับนายกฯ


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar