fredag 5 februari 2016

คลิป อ.ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ ประจำวันที่ ๔ ก.พ. ๕๙เลือกตั้ง ปี 2560 จริงหรือหลอก......
รัฐธรรมนูญผ่านหรือไม่?......
ใครทำให้ ใอ้เหล่ถอยก่อนกำหนด......
ใครจะมาแทนใอ้เหล่? ทำไม? ทำไม? ทำไม??????...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar