tisdag 8 december 2015

ข่าว บีบีซีไทย - BBC Thai -

บีบีซีไทย - BBC Thai -


รูปภาพของ บีบีซีไทย - BBC Thai

สภายุโรปเรียกร้องไทยอนุญาตให้ “ยิ่งลักษณ์” เดินทางไปยุโรป
นาย Elmer Brok ประธานคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของสภายุโรป และนาย Werner Langan ส.ส.สภายุโรป แสดงความผิดหวังอย่างยิ่งที่ทางการไทยตัดสินใจไม่อนุญาตให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางไปหารือกับผู้แทนสภายุโรปตามที่ได้รับคำเชิญก่อนหน้านี้ คนทั้งสองย้ำว่าการให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์เดินทางมาแลกเปลี่ยนความเห็นกับคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศ และคณะวิเทศสัมพันธ์ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรปอย่า  คลิก.. ดูเพิ่มเติม

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar