fredag 12 februari 2016

วรเจตน์ ภาคีรัตน์ : “ประชามติรับ ม.44”

วรเจตน์ ภาคีรัตน์ : “ประชามติรับ ม.44”
ชำแหละให้ถึงราก ประชามติรอบนี้ไม่ใช่แค่รับร่างรัฐธรรมนูญ แต่เท่ากับให้ความชอบธรรมกับการใช้มาตรา 44 วรเจตน์ ชี้รับแล้วเท่ากับตีเช็คเปล่าให้ กรธ. เขียนกฎหมายลูกสอดไส้ ด้านตัวร่างยังมีปัญหาระบบเลือกตั้ง แก้ 2 ก.พ. จากผิดให้เป็นถูก และล็อคคอห้ามแก้ไข รธน.
“ประชามติเที่ยวนี้ไม่ใช่ประชามติรับ หรือไม่รับรัฐธรรมนูญที่จะใช้เป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานของโครงสร้างทางการเมืองการปกครองในภายหน้าเท่านั้น แต่จะเป็นประชามติว่าจะให้หัวหน้า คสช. มีอำนาจตามมาตรา 44 ...ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวต่อไปในรัฐธรรมนูญถาวรจนถึงตั้งรัฐบาลไหม... นี่เป็นครั้งแรกที่บทบัญญัติแบบมาตรา 44 ซึ่งเป็นอำนาจที่ไม่สามารถถูกตรวจสอบได้ ถูกเขียนให้ไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นี่เป็นวิธีการเขียนบทเฉพาะกาลแบบใหม่รองรับอำนาจอันมีที่มาจากรัฐประหารดำรงอยู่ต่อไปในรัฐธรรมนูญฉบับที่มุ่งหมายจะใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศ.... เป็นการเขียนบทเฉพาะกาลที่ไม่สนใจหลักการใดๆ เลย”
“การออกเสียงประชามติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ หนักกว่าการลงประชามติของรัฐธรรมนูญ 2550 ไม่ใช่มัดมืออย่างเดียว มัดมือมัดเท้ามัดหมดเป็นมัมมี่ไปเลย เพราะเหตุว่าการออกเสียงลงประชามติ คือการตีเช็คเปล่าให้คนใช้อำนาจตามมาตรา 44 คือหัวหน้า คสช. และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ การกำหนดเรื่องวุฒิสภา 200 คนไว้กว้างๆ ทุกอย่างอยู่ในตัวกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหมด เป็นเพียงตัวอย่างเดียวของการตีเช็คเปล่า ยังมีกรณีอื่น ๆ อีกหลายกรณีที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ภายหลัง หากรัฐธรรมนูญผ่านประชามติอยู่ในอุ้งมือของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ”


คลิกอ่านต่อทั้งหมดที่- http://www.prachatai.org/journal/2016/02/64020
 
คลิก-ดูเพิ่มเติม

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar