måndag 1 februari 2016

HOT ! "ร่างรัฐธรรมนูญเผด็จการ" โดยเผด็จการเพื่อเผด็จการ...เอื้อประโยชน์ให้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นพวกเดียวกัน.? ไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่เอื้อประโยชน์เพื่อคนไทยทั้งประเทศ...แล้วความขัดแย้งจะยุติได้อย่างไร? .แผนลากยาว"ใส่เกียร์ว่าง" ต่อไป ..ผ่านไม่ผ่าน?รับไม่รับ? คงไม่จบ

matichononline
รูปภาพของ matichononline
(หมายเหตุ-พวกเดียวกัน คนหน้าเดิมๆ..สันดานเดิมๆฝักใฝ่รับใช้เผด็จการ)
ภาพเป็นข่าว
แลกเปลี่ยน - คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พร้อมคณะ ร่วมพูดคุยและรับประทานอาหารเที่ยงกับ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ หลังเสร็จสิ้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญ ณ โรงแรมอีโค่ อิน อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 31 มกราคม

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar