torsdag 4 februari 2016

ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบอะไรกัน? ทำไมสถานการณ์บ้านเมืองจึงวิปริตเสื่อมโทรมวุ่นวายไม่สงบสุข .สังคมเต็มไปด้วยปัญหารุมเร้าทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจฝืดเคือง การเมืองไม่นิ่ง สังคมเสื่อมสุดๆคนไร้จิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม...


matichononline


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar