tisdag 2 februari 2016

Somsak Jeamteerasakul.....อ้าว พระบรมฯกวาดล้างใครอีกล่ะ ยังโชคดีมั้งรายนี้ ไม่ถึงกับมีข่าวสาบสูญ โลหิตเป็นพิษ หรือคุก

Inbäddad bildlänk
  Somsak Jeamteerasakul.....

  อ้าว เฮ้ย คนนี้ใครหว่า บ่ฮู้จัก แต่ค่อนข้างแน่นอนว่าคงสัมพันธ์กับพระบรมฯแน่ ดูนามสกุลสิ "ยุวราชบริรักษ์" ("ดูแลรักษาพระยุพราช")
  "เนื่องจากมีทัศนะคติไม่ดีต่อสถาบัน" ข้อหาตลกๆตามสไตล์การกวาดล้างของพระบรมฯ มันมีด้วยเหรอความผิดแบบนี้ในสารบบข้าราชการน่ะ คือถ้าผิดกฎหมายหมิ่นฯหรืออะไรก็ต้องฟ้อง แล้วถ้าไม่มีการฟ้อง ไม่มีคำตัดสินว่าผิดจริง ถึงขนาดถอดยศทหารด้วยข้อหาแบบนี้ได้หรือ แต่อย่างว่า ก็เรียกว่าเธอยัง "โชคดี" กว่าพิสิฐศักดิ์ หรือหมอหยองล่ะมั้ง (ยัง)ไม่ถึงขนาดมีข่าวหายสาบสูญ หรือ "โลหิตติดเชื้อ" น่ะ
  ดูท่าพระบรมฯจะทรง "ติด" การกวาดล้างคนโน้นคนนี้นะช่วงปีที่ผ่านมา เขาเรียก "คลีนเฮ้าซ์" เตรียมนั่งบัลลังก์ละมั้ง

  ปล. ขอบคุณภาพจาก "มิตรสหายท่านหนึ่ง  ....................................................................................................

  สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 ต.ค.57 เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ระบุว่า
  พระราชทานพระบรมราชานุมัติให้สํานักพระราชวัง ดําเนินการบรรจุ นาวาตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ ยุวราชบริรักษ์ อดีตข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ตําแหน่ง ประจําสํานักพระราชวังพิเศษ ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ราชการบริหารส่วนกลาง กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประจําสํานักพระราชวังพิเศษ ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ราชการบริหารส่วนกลาง สํานักพระราชวัง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗
      
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ก่อนหน้านี้ 4 เม.ย.57 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ระบุว่า
  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติให้สํานักพระราชวังดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง นาวาตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ ยุวราชบริรักษ์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส งานมหาดเล็ก ฝ่ายพระราชวัง กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ดํารงตําแหน่ง ประจําสํานักพระราชวังพิเศษ ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ราชการบริหารส่วนกลาง สํานักพระราชวัง
      
  ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗
  ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
  นายกรัฐมนตรี

  คลิกดู-โปรดเกล้าฯถอดยศ 'นาวาตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ ยุวราชบริรักษ์'

  What  happen???????.....

  แค่จัดการเรื่องภายในครอบครัว?  ไม่เกี่ยวกับปากท้องประชาชน...
   1 kommentar: