lördag 13 februari 2016

Chaturon Chaisang....เขาจะเติมอะไรลงไปในเช็คเปล่า ?.

Chaturon Chaisang
Chaturon Chaisangs foto.
เขาจะเติมอะไรลงไปในเช็คเปล่า ?
ที่ว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้เหมือนกำลังให้ประชาชนเซ็นเช็คเปล่านั้นเป็นปัญหาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญในอดีตมาก เพราะครอบคลุมเรื่องสำคัญหลายเรื่อง
ในเรื่องเหล่านี้ตัวร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกอะไรไว้ให้ชัดเจน แล้วแต่ผู้มีอำนาจหน้าที่จะทำกันหลังร่างผ่านประชามติแล้ว
...
เมื่อถึงเวลาเขาเขียนตัวเลขลงในเช็ค ประชาชนคนเซ็นเช็คอาจจะตกใจจนช็อคแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว บางเรื่องเขาอาจจะบอกว่าถ้าจะแก้ต้องแก้รัฐธรรมนูญ
สิ่งที่จะถูกกำหนดหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้ว ที่สำคัญได้แก่พ.ร.บ.ประกอบรธน. 10 ฉบับ ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปโดยคสช.และสปท. มาตรฐานจริยธรรม
สิ่งเหล่านี้จะถูกกำหนดโดยกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยทั้งๆที่สำคัญมากและจะมีผลไปอีกยาวนาน โดยจะแก้ไขได้ยากมาก บางส่วนอาจแก้ไม่ได้เลย
เฉพาะพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับ หากใครคิดจะแก้คงใช้เวลาเป็นสิบๆปี เพราะกระบวนการแก้กฎหมายถูกวางระบบป้องกันไว้ให้แก้ได้ยากเสียแล้ว
ส่วนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปก็อาจยิ่งยากขึ้นไปอีก ถ้าถูกเขียนให้ร้อยกันจนเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ
ที่จะเป็นปัญหามากทั้งในเชิงเนื้อหาระบบและปรัชญาในการถ่วงดุลอำนาจ คือ มาตรฐานจริยธรรมซึ่งเมื่อบัญญัติแล้ว รัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีจะแก้ไม่ได้อีกเลย
ยังไม่มีใครรู้ว่ามาตรฐานจริยธรรมที่ว่าจะมีเนื้อหาอย่างไร เคยเห็นแนวทางจากร่างรธน.ฉบับก่อนดูจะเกี่ยวกับศีลธรรม ความเชื่อทางศาสนาและจารีตด้วย
เรื่องจริยธรรมเหล่านี้แต่ไหนแต่ไรมาไม่เป็นกฎหมาย แต่ตามร่างนี้จะมีผลเท่ากับกฎหมายที่เมื่อฝ่าฝืนจะมีโทษ คือ ถอดถอนและบทลงโทษอื่นตามมา
เรื่องมาตรฐานจริยธรรมที่นำไปสู่การถอดถอนและลงโทษนี้ จึงเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับระบบการแบ่งแยกอำนาจ และการถ่วงดุลที่ประเทศไทยไม่เคยใช้มาก่อน
ที่ขัดหลักการแบ่งแยกอำนาจอย่างสำคัญ คือ ให้องค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน และยังให้เป็นผู้วินิจฉัยลงโทษเองด้วย
ส่วนที่น่าเป็นห่วงมากไม่แพ้กัน คือ การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปซึ่งต้องบอกว่าแค่คิดก็ผิดแล้ว ที่จะให้คนไม่รู้เรื่องเหล่านี้มากำหนด
แนวความคิดที่จะยัดเยียดยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปที่จะต้องใช้กันไป 20 ปีนี้เอง ที่จะเป็นเครื่องพันธนาการสังคมไทยให้ล้าหลังและติดหล่มไปอีกยาวนาน
เช็คเปล่าที่ประชาชนเซ็นให้ไปในร่างรัฐธรรมนูญจะถูกเติมเต็มด้วยการสร้างความสมบูรณ์และต่อเนื่องของระบบการปกครองที่เป็นเผด็จการนั่นเอง
...........‪#‎ร่างรัฐธรรมนูญ‬ ‪#‎ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป‬ ‪#‎องค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ‬ ‪#‎ระบอบการปกครองที่เป็นเผด็จการ‬ ‪#‎จาตุรนต์ฉายแสง‬
Visa mer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar