måndag 15 februari 2016

prachachat
"มีชัย" รับร่างแก้ รธน. สนช.พร้อมแจง ยังไม่สรุปความเห็น โอดหากให้ร่างใหม่ อาจถึงฆ่าตัวตายได้ อ้างเวลาเหลือน้อย ระบุ อะไรที่เป็นประโยชน์ กรธ.ทำตกหล่น


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar