torsdag 27 oktober 2016

ภาพแทนล้านคำบรรยาย...วันที่สิบห้า..ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร ครบ 15 วัน

ปลื้มปีติ สมเด็จพระบรมฯ แย้มพระสรวล ทรงมีพระราชปฏิสันถาร พระเทพฯ พระบรมวงศานุวงศ์

เมื่อเวลา ๑๗.๑๗ น. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…


เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม ที่บริเวณพระบรมมหาราชวัง ฝั่งตรงข้ามประตูเทวาพิทักษ์ อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี…

ในโอกาสครบรอบ 78 ปี ม.ธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.2555 มีการจัดพิมพ์หนังสือ “78 ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2477-2555) มองธรรมศาสตร์ผ่านเอกสารจดหมายเหตุ”…

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม  ที่กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ วัดพะปฐมเจดีย์ ราชวมหาวิหาร นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชกาจังหวัดนครปฐม นำข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar