torsdag 27 oktober 2016

นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลควรทำ..เร่งนำความสงบสุขความถูกต้องยุติธรรมกลับคืนสู่สังคมไทยโดยเร็ว รวมทั้งปัญหาปากท้องความเดือดร้อนของประชาชนไทย...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar