lördag 29 oktober 2016

กฎหมายอะไร???ใครรู้ช่วยบอกที "พรบ.ขายตรง"..มีผลกระทบต่อชีวิตชาวนาผู้เดือดร้อนได้อย่างไร?

เพจกฎหมายดังเตือน ‘ขายข้าวออนไลน์’ เสี่ยงคุก เหตุขัดพ.ร.บ.ขายตรง บก.ลายจุดสวนแรง ใครจะออกกม.แบบนี้ ?

Narongrit Phetrit #Matichon ช่วยแก้ไขข่าวให้ถูกต้องด้วยนะครับ คือ
"คำนิยามว่า "ขายตรง" ตามมาตรา 3 นั้น มีสาระสำคัญคือ ขายตรงโดยผ่านตัวแทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระเป็นชั้นเดียวหรือหลายชั้น ที่สำคัญคือ จะต้องมีลักษณะกระทำเป็นเครือข่ายที่มีโครงสร้างปิรมิดด้วย ฉะนั้น การขายตรงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค หรือการขายตรงต่อผู้บริโภค ถ้ามิได้กระทำผ่านตัวแทนเป็นชั้นๆ ไม่เข้าข่ายนิยามขายตรง ฉะนั้น การขายข้าวของชาวนาต่อผู้บริโภคโดยตรง ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 และไม่มีความผิดทางอาญาแต่อย่างใด"

#Matichon กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะนำโพสต์ความเห็นทางกฎหมายของคนที่ไม่รู้จริงมาเผยแพร่ เพราะจะทำให้ประชาชนตื่นตูม
(หมายเหตุ-"พรบ.ขายตรง" มีผลกระทบกับสิทธิชาวนาเจ้าของข้าวหรือไม่.???.. ขอความกรุณาผู้รู้ด้านกฎหมายช่วยตีความอธิบายให้ประชาชนไทยผู้กำลังเดือดร้อนจะได้เข้าใจไม่สับสน)

ถาม...ชาวนาปลูกข้าว สีเป็นข้าวสารนั่งขายเองหาบขายเอง.....ทำไม่ได้ผิดกฎหมาย???Inga kommentarer:

Skicka en kommentar