lördag 22 oktober 2016

วิเคราะห์ "อาเซียนพื้นทวีป" ศักยภาพภูมิรัฐศาสตร์และโลจิสติกส์

Prachachat - ประชาชาติ
ศักยภาพของแต่ละรัฐในอาเซียนพื้นทวีปพบว่า ไทยคือประเทศที่เป็นทั้งจุดตัดและจุดผ่านของโครงข่ายโลจิสติกส์ที่ซับซ้อนที่สุด อาทิ เส้นทางแนวดิ่งที่มาจากจีน (ผ่านเชียงราย ตาก กรุงเทพฯ และจังหวัดภาคใต้) เส้นทางแนวระนาบที่เชื่อมระหว่างเวียดนามกับเมียนมา (ผ่านท่าเรือดานังและมะละแหม่ง) และเส้นทางแนวระนาบที่เชื่อมจากเมียนมาเข้ากัมพูชา-เวียดนาม (จากโครงการทวายเข้าแหลมฉบัง มาบตาพุด สีหนุวิลล์ และไซ่ง่อน/โฮจิมินห์ซิตี้)
อย่างไรก็ตาม อุปสรรคหลักของประเทศไทยคงหนีไม่พ้น การขาดย่านอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจชายแดนขนาดใหญ่ในจังหวัดพื้นทวีปภาคเหนือและภาคอีสาน จนทำให้เมืองรายทางกลับกลายสภาพเป็นทางผ่านมากกว่าจุดหมายหรือสถานีปลายทางหลักของระบบขนส่งระหว่างประเทศ หรือพูดอีกแง่คือ ฐานเศรษฐกิจไทยมักกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพฯ และเขตชายทะเลตะวันออก จนทำให้ไทยขาดแกนสมดุลสำหรับกระจายความเจริญเพื่อรองรับโครงข่ายโลจิสติกส์ที่ไหลผ่านภูมิภาคตอนในของประเทศ

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar