lördag 29 oktober 2016

สารถึงผู้ทรงความชอบธรรมแห่งมรกตนคร.....


ขุนเขาบอก :

สารถึงผู้ทรงความชอบธรรมแห่งมรกตนคร.....

...คงถึงคราองค์จักราชแห่งมรกตนคร จักหวนคืนทิฆัมพรมรกตนครเสียที
ด้วยบัดนี้ มีกบฏผู้คิดคดต่อราชบัลลังก์ มันบังอาจออกคำสั่งสั่งเหลาปุโรหิตผู้ผิดเพศ
ให้คิดคดทุรยศต่อท่าน นำกำลังเข้ายึดบ้านยึดเมือง
ปลดเปลื้องเหลาทรราชอำมาตยา ผู้หาญกล้าลดอำนาจราชศักดิ์ ของท่านเมื่อคราหนนั้น
ให้พวกมันสู่อิสรภาพ จากกำหลาบแห่งโทษทัณฑ์ที่มันก่อไว้ ให้หวนกลับมาโรมรันประจันท่านในวันนี้
 …มันผู้นั้นคือกบฏ “ สิงหรา” ผู้อหังการ์แห่งแดนใต้ มันผู้ถืออำนาจจากนางแม่มด”วาชิกา “ ผู้นอนนิทรา เสพโลหิตสาวพรหมจรรย์เป็นภักษาหาร
ประจำการอยู่บนหอคอยสูง มีรุ้งรายสายสวรรค์
กีดกั้นมนุษย์ คอยสอนสัปยุทธอยู่เบื้องหลัง
...บัดนี่เล่าล่วงเข้าสู่ต้นเหมันต์ จอมราชันจักราชควรปราบดาเสียที
อวตาลในร่างแงซาย เป็นเป็นผลร้ายมหันต์
สิงหรามันท้าประจัน ต้องรีบโรมรัน[...]หันกันให้ตาย
อย่าเสียดายร่างแงซายชายชาวป่า จักรบสิงหราต้องจักราชท่านเท่านั้น
ดาบสองมือท่านคืออาวุธมหัศจรรย์ มันผู้ไดได้เห็นมัน มันผู้นั้นดับชีวี
.. มหาชนท่วมท้นพระนคร รอเสียงกูบอัศดรล่วงนครก่อนคิมหันต์
จักราทรงอาชาประชาทัณฑ์ สิงหราล่มก่อนคิมหันต์ จับตัวมันสู่ตะแลงแกง
…เปลี่ยนสมัยสู่มไหศวรรย์ มีเพียงท่านเท่านั้นราชันแห่งเมืองสูง
มรกตนครทิฆัมพรตอนอรุณ จักรุ่งเรืองนพคุณยามสิ้นสูญสิงหรา
..เร่งรบเถิดผู้กำเนิดจากพระเจ้า แม้แงซายจักดูเขลา จักราชเจ้ายังทรงศรี
อิทธิฤทธิ์ยังศักดิ์สิทธ์บารมี อาวุธท่านมีคือ "ประชาชี" ทั่วแผ่นดิน
.. ท่านสามารถ ใช้อำนาจความชอบธรรม กำจัดล้างเหลาอธรรม นำยุติธรรมสู่มหา
ประชาชนทั่วสกลพร้อมปราบดา แงซายจอมจักรานำประชาชาวมรกตนคร.........

เชิญท่านครองเมืองเถิดจักราชแงซาย......
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar