måndag 31 oktober 2016

"แสดงความยินดี" #ในความสำเร็จเรื่องเรียนจบ ไม่ได้หรือ?

Somsak Jeamteerasakul
ผู้บริหาร มธ.ปัญญาอ่อน เสียใจในหลวงสวรรคตก็เรื่องหนึ่ง นศ.ลำบาก4-5ปีเรียนจบ ก็แสดงยินดีความสำเร็จเรื่องเรียนจบไม่ได้?
ปัญญาอ่อนดีแท้ ผู้บริหารธรรมศาสตร์ยุคนี้
"ป้ายแสดงความยินดีกับบัณฑิต ในปีนี้เห็นควรไม่ให้ใช้คำว่าแสดงความยินดี หรือ Congratulations"
เขา "แสดงความยินดี Congratulations" ที่บัณฑิตเรียนจบครับ(โว้ย)
...............
ในหลวงสวรรคต ใครเสียใจกับเรื่องสวรรคตนั้น ก็ประเด็นหนึ่ง
นักศึกษาบัณฑิตแต่ละคนประสบความสำเร็จเรียนจนจบ หลังจากลำบาก 4-5 ปี ก็ "แสดงความยินดี" #ในความสำเร็จเรื่องเรียนจบ ไม่ได้หรือ? สมอง ปัญญา สติ หายไปหมดแล้วผู้บริหารยุคนี้ น่าละอายมากๆ
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar