torsdag 20 oktober 2016

ข่าวน่าสนใจติดตาม.

กระทรวงต่างประเทศสั่งทูตแจงทุกประเทศทั่วโลกถึงขั้นตอน"ทรงราชย์"
(องค์รัชทายาท...ว่าที่ร.๑๐?)
คลิกอ่าน-"บัวแก้ว"สั่งทูตแจงทุกประเทศทั่วโลกถึงขั้นตอน"ทรงราชย์"
Prachachat - ประชาชาติ
“ประวิตร” ประชุม ศตส.ทำความเข้าใจทุกภาคส่วนในการจัดงานพระราชพิธี


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar