söndag 30 oktober 2016

สิบแปดวันผ่านไป .ประเทศไทยว่างเว้นกษัตริย์ นับเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ตั้งตารอคอยวันที่องค์รัชทายาทขึ้นครองราชย์...

Prachachat - ประชาชาติ
"วิถีทางดำเนินของบ้านเมืองและประชาชนโดยทั่วไป มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องจากความวิปริตผันแปรของวิถีแห่งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ ของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้ จึงต้องระมัดระวัง ประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเป็นอยู่ โดยประหยัดเพื่อที่จะอยู่ให้รอดและก้าวหน้าต่อไปได้โดยสวัสดี"
พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 31 ธ.ค.2521


เมื่อเวลา 21.05 น.วันที่ 30 ตุลาคม ที่หน้าประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวังปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยในวันนี้ไม่มีประชาชนตกค้าง…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar