fredag 21 oktober 2016

วันที่เก้า... ทั้งประเทศอยู่ในระหว่าง"ไว้ทุกข์" การติดตามข่าวสารสถานการณ์บ้านเมืองช่วงเปลี่ยนผ่าน ควรใช้ชีวิตตามปกติ.มีสติสัมปชัญญะ..อ่าน. คิด พิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุและผลจะได้เข้าใจไม่สับสน..

วิษณุ แจงขอความร่วมมือ ถอดข่าว "การสืบราชสันตติวงศ์" คาดเพื่อปรับถ้อยคำทางการ
http://www.matichon.co.th/news/330379


“วิษณุ” แจง กระแสข่าว “รัฐบาล” ขอความร่วมมือ ถอดข่าว “การสืบราชสันตติวงศ์” ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แค่ปรับถ้อยคำให้เป็นทางการ เมื่อเวลา 13.25 น. วันที่ วันที่ 21 ตุลาคม…
กอร.รส. พร้อมรับปชช.ร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชช่วงวันหยุดยาว เผย 7 วันคนร่วมแสดงความอาลัย 225,000 คน…
Prachachat - ประชาชาติ
"วิษณุ" เผย "ยิ่งลักษณ์" ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์หรือขอทุเลาคำสั่งคดีจำนำข้าว
ปลื้มปีติ! "สมเด็จพระบรมฯ" พระราชทานอาหาร 3 มื้อแก่ประชาชนที่มาแสดงความอาลัย

(หมายเหตุ-สังคมจะสงบสุขและพัฒนาขับเคลื่อนไปได้  กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย(เหมาะกับยุคสมัย)  นำมาบังคับใช้มาตรฐานเดียวไม่หลายมาตรฐานกับทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน
ในสังคมที่พัฒนาแล้วการบังคับใช้กฎหมายตั้งอยู่บนความถูกต้องยุติธรรม  ทำให้คนในสังคมมีระเบียบมีวินัยเคารพกฎหมายไม่กระทำการใดๆฝ่าฝืนกฎหมายที่กำหนดไว้     คนในสังคมทุกคนเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน...  ไม่ปล่อยให้มีกฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย  
ดังนั้นสังคมใดที่บังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมเหมาะกับยุคสมัย   นับเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของสังคมที่มีปัญหาน้อยที่สุดและคนในสังคมมีระเบียบวินัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุุขของมนุษย์ชาติ  )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar