måndag 24 oktober 2016

สาเหตุที่มาของปัญหาความวุ่นวายสร้างความแตกแยกของคนในชาติจนลุกลามบานปลายมาตลอดระยะเวลาสิบปีจนถึงปัจจุบัน

"ขันทีเฒ่าหัวขาว"  เหลิงอำนาจ ล้วงลูก แล้วผูกขาด เติมอุบาทว์ วาดมโน โชว์ด้านหนา ประชาชน ต่างรู้ดี ถึงที่มา ยิ่งวางท่่า ก็ยิ่งเสื่อม คนเอือมนัก....
ผลพวง..แห่งวิบัติ รัฐประหาร
สืบสามานย์ ความชั่วช้า น่าบัดสี
แล้วชูคอ สัปดน อ้างตนดี
สร้างอัปรีย์ ที่โสมม ข่มประชา....

เหลิงอำนาจ ล้วงลูก แล้วผูกขาด
เติมอุบาทว์ วาดมโน โชว์ด้านหนา
ประชาชน ต่างรู้ดี ถึงที่มา
ยิ่งวางท่่า ก็ยิ่งเสื่อม คนเอือมนัก....

เพราะสุกเอา เผากิน ลิ้นสองแฉก
สร้างแตกแยก สับสน จนประจักษ์
บ้านเมืองนี้ เลยชำรุด หยุดชะงัก
พวกดีดัก มันกระหน่ำ ย่ำติดดิน....

ถ้ายอม..รอฉิบหาย ตายทั้งหมด
ถูกเหยียบกด พ่ายแพ้ ต้องแดดิ้น
หรือจะปล่อย พวกกาลี นั้นตีกิน
อยู่ใต้ตีน แบบนั่งหงอ รอวันตาย....

๓ บลา / ๒๓ พ.ย.๕๖

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar