torsdag 27 oktober 2016

."เรื่องสำคัญ".ทีทุกคนควรรู้และจดจำใส่ใจ .เมื่อ ‘รัฐไทย’ จัดระเบียบความเศร้า (มานุษยวิทยาของความเศร้าโศก)

ประชาไท Prachatai.com


นักมานุษยวิทยาระบุความเศร้าเป็นกลไกต่อรอง จัดการความขัดแย้งในแต่ละสังคมที่มีการแสดงออกแตกต่างกันไป แต่ ‘รัฐไทย’…


สมาคมผู้ปลูกข้าวโพดเผย ทุนท้องถิ่นชะลอรับซื้อเหตุระบายไม่ออก ชาวไร่จี้บริษัทใหญ่จริงใจเปิดรับทั่วปท. พาณิชย์นัดถกโรงสีแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ขณะที่ผลประกอบการ 9…


นายลือชัย ชัยปริญญา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้มีกลุ่มคนโฆษณาผ่านช่องทาง Facebook และ…

(หมายเหตุ- "ชาติอยู่รอด  คนในสังคมทุกชนชั้นอยู่ได้" 

ดังนั้นถ้าสังคมแตกแยกเกิดความวุ่นวายจนชาติล่มสลาย .ก็ไม่มีชาติ ไม่มีประชาชน? 

สถานการณ์บ้านเมืองช่วงเปลี่ยนผ่าน...บวกกับสารพัดปัญหาที่สะสมมานานจากระบอบการปกครองที่ล้มเหลวและแก้ไขไม่ได้ปล่อยให้เรื้อรังมานานทุกยุคสมัย  จนบานปลายกลายเป็นวิกฤติเลวร้าย(การแย่งชิงอำนาจของพวกชนชั้นปกครอง)โหมกระหน่ำซ้ำเติมประเทศไทย  ได้สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนไทยทั้งชาติในเวลานี้และในอนาคตข้างหน้าที่กำลังจะมาถึง  
จึงเป็นหน้าที่ของประชาชนไทยทั้งชาติทุกคนทุกชนชั้นต้อง  ปรับเปลี่ยนแนวคิดยอมรับ"ความจริง" ว่าสังคมไทยมีปัญหา   จำเป็นต้องปฎิรูปสังคมนำพาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้เพื่อความอยู่รอดชองชาติ   ซึ่งสาเหตุของวิกฤติปัญหาความวุ่นวายทั้งหมดมาจากระบอบการปกครองไม่ได้เกิดจากประชาชน (  ย้ำ...ไม่ได้เกิดจากประชาชน)

ฉะนั้น"ช่วงเปลี่ยนผ่าน" ประชาชนไทยทุกคนต้องมีสติสัมปชัญญะ  มีจิตสำนึกที่ดี  มีเหตุผลคิดก่อนทำ  
ติดตามข่าวสารบ้านเมือง  รู้สิทธิและหน้าที่ตัวเอง ระมัดระวังตัวไม่ประมาทรับผิดชอบต่อตัวเองและครอบครัว  ไม่สร้างความเดือดร้อนปัญหาวุ่นวายให้สังคมส่วนรวม  แล้วจะพบทางออกปัญหาจะคลี่คลายไปในทางที่ดีได้  ด้วยความปราถนาดี)

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar