tisdag 25 oktober 2016

วันที่สิบสาม ประเทศอยู่ระหว่างโศกเศร้า "ไว้ทุกข์" การติดตามข่าวสารสถานการณ์บ้านเมืองช่วงเปลี่ยนผ่าน ที่อะไรๆยังไม่เรียบร้อยลงตัว ควรใช้ชีวิตตามปกติ.มีสติสัมปชัญญะ..อ่าน. คิด พิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุผลจะได้เข้าใจไม่สับสน..

(เลือดย่อมข้นกว่าน้ำเสมอ.." พี่-น้อง.".ร่วมสายเลือดเดียวกัน )
คลิกอ่าน-อบอุ่นใจ สมเด็จพระเทพฯ ทรงไหว้และสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงฯ

“ทูลกระหม่อม” ประทานพระบรมฉายาลักษณ์-อาหาร ทรงห่วงใยพสกนิกร!

วันที่ 25 ต.ค. เวลา 20.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช…


เนื่องจากตอนนี้ มีมิวสิควีดิโอเพลง “สรรเสริญพระบารมี” อ…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar